RTC CALABARZON Celebrates National Teacher's Day

Sa pangunguna ng Regional Training Center (RTC) CALABARZON, nagkaroon ng pagdiriwang ang Araw para sa Teachers’ / Trainers’ Day na nagdulot ng malasakit at pagpapahalaga. Ang okasyon ay nagbigay-pugay sa mga espesyal na trainers na naglaan ng kanilang oras, kaalaman, at dedikasyon upang hubugin ang kasanayan ng manggagawang pampamahalaan sa rehiyon.

Ang pinakamalaking bahagi ng pagdiriwang ay ang pagkilala at pagsusuri sa mga trainers na nagpamalas ng kahanga-hangang kontribusyon. Subalit hindi nagtapos ang pagdiriwang sa pagkakilala lamang, bilang isang nakakaantig na pahayag ng pasasalamat, nakatanggap ng mga munting regalo ang bawat trainers mula sa Administrator na si Mr. Domingo I. Librea at TESDA Batangas Provincial Director na si PD Dorie U. Gutierrez. Ang mga simpleng regalong ito ay isang paalala ng kahalagahan ng kanilang tungkulin, na ang pagtuturo ay hindi lamang propesyon kundi isang tawag na nagbubukas ng mga buhay.

Ang pagdiriwang ng Araw ng mga Guro sa TESDA RTC CALABARZON ay isang pagkakataon na magbalik-tanaw sa kanilang kolektibong paglalakbay, ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay, at magbigay inspirasyon upang patuloy na maging instrumento ng pagbabago sa larangan ng edukasyong teknikal.

Tignan ang buong kuwento sa: https://www.facebook.com/tesdaR4A/posts/pfbid0jmwqKRpzy5Af7X22C3QkGp7ibd...